Ammucciateddu ntra muntagni e sciari

c lu paisi di m patri, anticu.......

Saracinu e lu casteddu appari

dunni mpitt a so tempu lu nnimicu.

 

Di lu stratuni na casuzza un pari:

comu si trasi pari nicu nicu;

comun vintagghiu, dmina lu mari

e Santu Milianu scinni a picu.

 

E cc la paci santa e larmunia

di la natura bona e cc lamuri,

e cc San Ghiavucuzzu chi talia

 

sta genti chi c stentu e c duluri......

curri ogni ghiornu allantu, a la campa,

e lu panuzzu vagna di suduri!